Tarieven

Incasso tarief

De incassokosten (invoeren, opdrachtbevestiging, aanmaken dossier, aanmanen, sommeren etc.) bedragen 15% met een minimum van € 40,00 exclusief btw en een maximum in overleg. Deze kosten zullen primair op de debiteur worden verhaald als buitengerechtelijke incassokosten.

Als er ‘niets te halen’ valt

Als wij een dossier moeten sluiten omdat er geen ‘verhaal’ mogelijk blijkt dan worden de incassokosten bij u in rekening gebracht, tenzij u een speciale overeenkomst met ons heeft.
Vraagt u onze medewerkers naar de mogelijkheden hiervan.

Inmiddels geregeld na opdracht

Heeft u de zaak direct met uw klant geregeld nadat het incasseren van de uitstaande factuur aan ons is opgedragen, en/of het dossier wordt op uw verzoek gesloten, dan zullen wij de incassokosten aan u in rekening brengen.
Zorg er dus wél voor, dat u uw klant deze kosten laat betalen.

No cure no pay

Indien uw incasso-opdracht op basis van deze methode wordt uitgevoerd en er wordt niets geïncasseerd dan hoeft u geen kosten te voldoen.
Dit geldt alleen als wij dit specifiek met u zijn overeengekomen en geldt alleen voor de minnelijke fase.

Kosten Ambtshandelingen

Wij zijn transparant over onze kosten

Ambtshandelingen zijn de werkzaamheden van de deurwaarder die zij volgens de wet als enigen mogen verrichten, zoals, dagvaarden, betekenen (officieel overhandigen) van een vonnis, beslag leggen en ontruimen.

Welke kosten de deurwaarder voor ambtshandelingen in rekening mag brengen is geregeld in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders. In de tabel hiernaast vermeld staan de kosten van de meest voorkomende ambtshandelingen vermeld:

Tarief 2021 inclusief BTW
Standaard
a Dagvaarding € 103,83
b Betekening van een titel (vonnis, dwangbevel) € 99,92
c Diverse aanzeggingen per exploot € 82,13
d Overbetekening diverse beslagen € 87,91
e Beslag op roerende zaken € 136,56
i Bankbeslag /beslag op aandelen/onder levensverzekeraar € 217,63
j Derdenbeslag periodieke betaling (niet verhaal alimentatie) € 154,90
k Derdenbeslag tot verhaal van alimentatie € 132,29
s Aanslaan biljetten voor aankondiging openbare verkoop € 102,74
t Executoriale openbare verkoop van roerende zaken € 359,54
v Gedwongen ontruiming van onroerende zaken € 268,61

Rente

Een schuldeiser mag rente in rekening brengen vanaf het moment dat de debiteur in verzuim is. De debiteur is in verzuim nadat de termijn die in een aanmaning is opgenomen verstreken is.

In de volgende situaties is de debiteur direct in verzuim:

  • Wanneer een betalingstermijn overeengekomen is, bijvoorbeeld de huur
  • Bij schade als gevolg van een onrechtmatige daad, bijvoorbeeld een verkeersongeluk
  • Wanneer de debiteur laat weten dat hij z’n verplichting niet zal nakomen.

Wanneer in de overeenkomst of de algemene voorwaarden niets anders is geregeld, mag de schuldeiser wettelijke rente in rekening brengen. De wettelijke rente bedraagt:

Jaar
Rente
01-01-2001 tot 01-01-2002 8%
01-01-2002 tot 01-08-2003 7%
01-08-2003 tot 01-02-2004 5%
01-02-2004 tot 01-01-2007 4%
01-01-2007 tot 01-07-2009 6%
01-07-2009 tot 01-01-2010 4%
01-01-2010 tot 01-07-2011 3%
01-07-2011 tot 01-07-2012 4%
01-07-2012 tot 01-01-2015 3%
01-01-2015 tot heden 2%

Bij de wettelijke rente wordt uitgegaan van het systeem van rente over rente jaarbasis.

Bijvoorbeeld:

Vanaf 1 september 2007 is € 1000 verschuldigd. Hoeveel bedraagt de rente op 1 januari 2009?
1 september 2007 tot 1 september 2008: 6% x € 1000 x 365/365 = € 60,00
Inclusief rente eerste jaar:
1 september 2008 tot 1 januari 2009: 6% x € 1060 x 122/366 = € 21,20
De totale achterstand inclusief rente bedraagt op 1 januari 2009 € 1081,20.

Bij overeenkomst of algemene voorwaarden kan een ander rentepercentage en berekeningssystematiek overeengekomen zijn.
De wettelijke rente geldt voor consumenten. Voor handelstransacties tussen bedrijven geldt een veel hogere rente, de zogenaamde wettelijke handelsrente.

Incassokosten calculator

Bereken hier de incassokosten die de debiteur moet betalen.