Aanbevelingen 14-dagenbrief

Het LOVCK&T heeft naar aanleiding van een verzoek van de KBvG, de hierbij meegezonden en door alle gerechten aanvaarde aanbevelingen geformuleerd. De aanbevelingen gaan over de minimumeis aan de formulering van de 14-dagenbrief, het overleggen van een afschrift van de 14-dagenbrief en welke gegevens vermeld dienen te worden in geval van deelbetalingen. De brief ontvingen wij vanochtend. De genoemde aanbevelingen hebben onmiddellijke werking.

Wij hebben het LOVCK&T per kerende post erop gewezen dat de aanbevelingen helaas geen uitsluitsel geven ten aanzien van onze eerder gestelde vraag of het LOVCK, gezien het arrest van de HR, zal gaan komen tot het formuleren van uniform en landelijk beleid voor de beantwoording van de vraag welke duur van postbezorging, vanaf de dag van verzending door de schuldeiser, in het algemeen redelijkerwijs tot uitgangspunt valt te nemen. Daar hebben we nog geen reactie op gekregen, zodra dat wel zo is, berichten wij u weer.